פרשת בהר בחוקותיי שחרור עבדים

בפרשת בהר אנו מצווים על עבד עברי.
ברצוני להתחיל בשאלה מתי העבד משתעבד והיאך צריך להתנהג אליו.
אדם משתעבד לעבד כאשר הוא עני.
סוג נוסף של עבד, הוא אדם האוהב את אדונו ואינו רוצה לצאת לחופשי בשנת השביעית.
לאור זה, אדונו רוצע את אוזנו במרצע ועבד זה נהפך לעבד עולם, עד שנת היובל.
כאשר העבד עובד אצל אדונו, אדונו חייב לנהוג כתושב ושכיר ולא ולהעבידו בפרך.
מצווי זה רואים שאדונו צריך להתנהג עם עבדו, כאדם רגיל.
קיים תאריך יעד שהעבד משתחרר.
התאריך הזה, ביום הכיפורים של שנת היובל.
מדוע דווקא ביום הכיפורים העבד משתחרר?
יום הכיפורים זה יום מחיקה של האדם הפרטי כלפי ה'.
אם יום הכיפורים הוא יום כפי שאמרתי, אין מהראוי שהעבד יהיה תחת אדונו.
העבד וכל אדם צריך לעמוד לפני ה' ללא תלות באדם אחר.
מטעם זה, העבד יוצא לחופשי ביום הכיפורים.
שבת שלום
שאול ענברי

השאר תגובה