פרשת בא: מצווה ראשונה שייכת למעמד הר סיני

הקב"ה אמר למשה ולאהרן בארץ מצרים, החודש הזה לכם וכו'.
אוף, בני ישראל שואלים מה הקשר לקידוש החודש עתה.
אנו עדיין עבדים לפרעה.
אתמול עוד עבדנו בפרך, התעננו, סבלנו.
אנא מלך מלכי המלכים הקב"ה
תן לנו מספר ימי מנוחה, ראשית.
אח"כ הורה לנו מעט מצוות הקשורות לעת הזו.
לאחר מכן הורה לנו מצוות כמו קידוש החודש.
אנו נקיים את כל מצוותיך ביראה ובאהבה ובשמחה.
רק בקשה אחת אליך, למדנו אט אט.
הקב"ה משיבם:
שמעו בניי הנאהבים מפז.
בעוד מספר ימים יחול חג הפסח, שבו תצאו לחרות.
אחר יום זה תתחילו ללכת במשך ארבעים תשעה יום למעמד הר סיני.
עד שביום החמישים אעניק לכם את תורתי.
זה יהיה מסע מפרך גופנית ונשמתית כאחד.
זה יהיה כה מפרך שתמנו כל יום ויום עד יום החמישים.
בכדי שכל אחד ואחת מכם יגיע לאותו יום החמישים,
אתם צריכים להתחיל למנות מיום אחר השבת.
כוונתי אחר השבת, אחר חג ראשון של פסח.
אני יודע שיהיו אנשים שלא יקבלו הוראתי זו שאחר השבת זה אחר הפסח.
אנשים אלה ינסו להטות את התאריך של יום היציאה, שהוא חג הפסח. ליום שבת קודש.
זו הסיבה שאנוכי מורה בפני משה ואהרן ובפניכם את מצוות קידוש החודש עתה.
בזכות הוראה זו, כל ישראל יגיעו כאיש אחד ובלב אחד לקבל תורתי.
עבורכם קיימת חשיבות גדולה מאד שתקבלו תורה כאיש אחד ובלב אחד.
מפני שאנוכי אחד וישר בעיניי להעניק את תורתי לאומה שהיא אחת.
בנוסף, רצוני שתקיימו את כל מועדיי כאיש אחד ובלב אחד.
לכן אנוכי מורה לכם מצווה זו מדי חודש בחודשו.
אחר שהקב"ה סיים את דברו, ישראל שמח וקיים מצווה זו באהבה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה