אחרי מות קדושים בזכות ואהבת לרעך כמוך העולם מתקיים

"לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה'" (ויקרא יט,יח)
פרשת קדושים מונה הרבה מצוות שהן בין אדם לחברו. הפרשה מונה מספר מצוות המורות מה אסור לנו לעשות לחברנו. בסופן של מצוות אלה, הקב"ה מורה לנו את מצוות "ואהבת לרעך כמוך". הקב"ה אומר לנו שכאשר נאהב את רענו כמו שאנו אוהבים את עצמנו, נמנע מלעבור על המצוות האוסרות עלינו לעשות מעשה לחברנו. ר"ע אומר על מצווה זו שהיא כלל גדול בתורה.
השאלה מדוע מצווה זו היא כלל גדול בתורה?
בטרם נענה על השאלה הזו, צריך להגדיר מצווה זו. הרמב"ם (הל' אבל פי"ד,ה"א) פוסק, "מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולהתעסק בכל צרכי הקבורה, לשאת על הכתף, ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח הכלה והחתן, ולסעדם בכל צרכיהם, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות".
אחר שראינו את דבריו של הרמב"ם, אנו מבינים מדוע מצווה זו היא כלל גדול בתורה. מצווה שכל כולה להטיב לחברך בכל מצב שהוא נמצא. ניתן להבין היטב את מצווה זו אם נביט על הימים שציינו וחגגנו עתה, יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. בזכות העזרה של אדם לאדם הגענו למדינת ישראל בזמן הזה. אם ח"ו לא היינו מסייעים אחד לשני בימי השואה או בעת מלחמותינו ואפילו עתה שמדינת קיימת ב"ה ובמיוחד בזמן הזה שאנו נמצאים במגפת הקורונה. אין לדעת היכן היינו ובאיזה מצב נפשי וגופני היינו. בזכות כך, העולם מתקיים.
ברצוני להודות לכל האנשים אשר מסייעים, תומכים ומעודדים אותי במשך כל שנות חיי. תדעו שאתם מקיימים מצוות דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך.
תפילה לזכור ולקיים תמיד את ואהבת לרעך כמוך
תפילה לא-לוהים.
ציוות אותנו מצווה גדולה ומיוחדת.
בכוונה לא פרטת את כל הכלול בה.
השארת לנו את לראות את כל הכלול בה.
למען נטיב עד אין קץ עם בריותיך.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו הבנה שכל עשייה עבור זולתנו היא קיום מצוות דאורייתא.
בזכות זו נמשיך לקיים את עולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה