פרק ו משנה ב

"אמר רבי יהושע בן לוי
בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם
ואומר והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה וכל מי שעוסק בתורה תדיר הרי זה מתעלה שנאמר +במדבר כ"א י"ט+ וממתנה נחליאל ומנחליאל במות"
רבי יהושע אומר בכל יום מחדש יוצאת בת קול ומכריזה על אדם שאינו עוסק בתורה שהוא נזוף. לעומת זה, אדם העוסק בתורה, אדם זה נקרא בן חורין. לאדם זה יש מתנת א-ל, שהיא התורה.

השאר תגובה