פרק ה משנה כב

"בן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה דכולה בה
ובה תחזי וסיב ובלה בה ומינה לא תזוע שאין לך מדה טובה הימנה"
בן בג בג אומר צריך או אפשר ללמוד תורה כל החיים. מפני שבתורה כלול בה הכל, שהיא תורת חיים. אפילו אדם זקן שכבר למד את כל התורה כולה, אדם זה אל ילמד תורה אחרת למרות שכבר למד את כל התורה כולה, אלא ימשיך להגות בתורת ה'. מפני שאין דבר יותר טוב לעשות מלהגות בתורת ה'.

השאר תגובה