פרק ה משנה יט

"כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע
עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו
עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע
תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר (משלי ח') להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא
אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר (תהלים נ"ה) ואתה א-להים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך"
כל אדם שיש לו שלושה דברים:
עין טובה – אדם שרואה בדרך כלל את הצד החיובי בכל דבר.
רוח נמוכה – אדם המתנהג בצנעה.
נפש שפלה – אדם שאינו מתאווה לדברים.
אדם זה הוא תלמיד של אברהם אבינו. מפני שאברהם אבינו נהג לפי המידות האלו. אדם שמתנהג כך הוא נהנה בעולם הזה ויש לו חלק בעולם הבא. אך לאדם שיש לו מידות ההפוכות מאברהם אבינו, הוא תלמיד של בלעם רשע והוא יורש גיהינום.

השאר תגובה