פרק ה משנה יז

"כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים
ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים
איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי
ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו"
כל מחלוקת עקרונית או חשובה, ידונו בה. כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתברר ממנה האמת ובעלי המחלוקת ימשיכו להיות משמעותיים בחיינו. מחלוקת שאינה לשם שמים אין יוצא ממנה אמת ובעלי המחלוקת לא יהיו משמעותיים בחיינו.

השאר תגובה