פרק ה משנה יג

"ארבע מדות בנותני צדקה  

הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים  

יתנו אחרים והוא לא יתן עינו רעה בשלו  

יתן ויתנו אחרים חסיד  

לא יתן ולא יתנו אחרים רשע"

ארבע מידת באדם שנותן צדקה. הכי טוב שכל האנשים ייתנו צדקה וירצו שאחרים יתנו צדקה. הכי גרוע שאף אדם לא ייתן צדקה ולא ירצה שאחרים יתנו צדקה. אדם הנותן צדקה ולא רוצה שאנשים אחרים ייתנו צדקה, אדם זה עינו רעה שאנשים אחרים נותנים צדקה. אדם שאינו רוצה לתת צדקה ורוצה שאנשים ייתנו צדקה, אדם זה עינו רעה מלתת משלו.

השאר תגובה