פרק ה משנה ה

"עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש
לא הפילה אשה מריח בשר הקדש ולא הסריח בשר הקדש מעולם ולא נראה זבוב בבית המטבחים ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה ולא נצחה הרוח את עמוד העשן ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים צפופים ומשתחוים רווחים ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים"
עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. עשרה הניסים האלו בעיקרם אינם באים להגדיל אמונתינו בהקב"ה אלא כדי לשמור על קדושת המקדש ועל עולי הרגל ועל תושבי ירושלים.

השאר תגובה