פרק ה משנה ד

"עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים ועשרה על הים
עשר נסיונות נסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר שנאמר (במדבר י"ד) וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי"
עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, שהם המכות. בנוסף עשרה ניסים נעשו לאבותינו בקריעת ים סוף, ניסים אלה לא מפורטים בתורה. למרות כל הניסים האלו. בני ישראל ניסו את ה' עשר פעמים.

השאר תגובה