פרק ה משנה ב

"עשרה דורות מאדם עד נח להודיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול
עשרה דורות מנח עד אברהם להודיע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם וקבל עליו שכר כולם"
עשרה דורות היו מאדם עד נח וכל הדורות האלה היו מכעיסים את הקב"ה והקב"ה לא היה משמיד את הדורות האלה עד דור המבול., כמו כן עשרה דורות היו מנח עד אברהם אבינו וכל הדורות האלה היו מכעיסים את הקב"ה והקב"ה לא היה משמיד את הדורות האלה. אברהם אבינו קבל את כל השכר שהיה לדורות שהכעיסו את הקב"ה.
אפשר לחשוב על שתי סיבות שהקב"ה האריך אפיים לדורות האלה שהכעיסו אותו.
א. נח ואברהם היו צדיקים, כביכול הקב"ה המתין לנח ולאברהם ולא השמיד את הדורות שקדמו להם.
ב. הקב"ה מאריך אפיים עד עשרה דורות ותו לא.

השאר תגובה