פרק ד משנה כ

"1. אלישע בן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק

  1. רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי אומר הלומד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו והלומד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן
  2. רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש מלא ישן וישן שאפילו חדש אין בו"

חכמינו במשנה משווים אדם צעיר לאדם מבוגר.

  1. אדם צעיר בתחילת לימודו, דומה לנייר חדש שלא כתבו עליו ואפשר להתחיל לכתוב עליו, לעומת אדם מבוגר שכבר למד, שאדם זה דומה לדיו שכותבים אתה על נייר שכבר כתבו עליו ומחקו את דף זה, לכן קשה מאד לקרוא עתה את הכתוב בו. מפני זה דרך הלמוד של אדם צעיר ואדם מבוגר שונים.
  2. אדם הלומד מאדם צעיר, דומה לאדם שאוכל ענבים שעדיין לא הבשילו ולאדם ששותה יין שעדיין לא משובח. לעומת אדם הלומד מאדם מבוגר, דומה לאדם שאוכל ענבים שהבשילו ולאדם ששותה יין ישן ומשובח. מפני זה דרך ההוראה של אדם צעיר ואדם מבוגר שונה.
  3. אדם צעיר יכול ללמוד ולקלוט הרבה חכמה, אדם זה דומה לקנקן חדש מלא בתוכן ישן. לעומת זה יש אדם מבוגר שכבר אינו יכול ללמוד ולקלוט הרבה חכמה, אדם זה דומה לקנקן ישן אך ריק מתוכן. יכולת הלימוד והקליטה של אדם צעיר ואדם מבוגר שונה

השאר תגובה