פרק ד משנה ט

"רבי יונתן אומר
כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר
וכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני"
רבי יונתן מראה את חשיבותה של תורה בכך שהוא אומר, שאדם עני מקיים התורה, אדם זה יהיה עשיר. מפני שאדם עושה מאמץ לקיים את התורה. כגון, לשמור את השבת ולא לעבוד בה. לעומת זה, אדם עשיר שאינו מקיים את התורה, אדם זה יהיה עני. מפני שאדם יכול לקיים את התורה ברווחה ואינו מקיימה.

השאר תגובה