פרק ד משנה ו

"רבי יוסי אומר
כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות
וכל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות"
רבי יוסי אומר אדם המתנהג ע"פ תורה והבריות רואים אדם זה שהוא מתנהג ע"פ תורה, עקב כך הבריות מכבדים אדם זה. לעומת זה אדם שאינו מתנהג ע"פ תורה והבריות רואים אדם זה שהוא אינו מתנהג ע"פ תורה, עקב כך הבריות אינם מכבדים אדם זה. כלומר הוא גורם לחילול ה', הבריות מבזות אותו.

השאר תגובה