פרק ד משנה ה'

"רבי ישמעאל בנו אומר
הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד
והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות.
רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם
וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם"
רבי ישמעאל אומר כל אדם מקבל לפי השקעתו. כאשר אדם לומד על מנת ללמד, אדם זה מקבל את היכולת ללמוד וללמד וכאשר אדם לומד על מנת לעשות, אדם זה מקבל את היכולת ללמוד וללמד בנוסף לכך אדם זה מקבל את היכולת לשמור ולעשות את מה שהוא למד.
רבי צדוק אומר על תתפאר בידיעותיך התורניות ועל תשתמש בידיעותיך לצורך פרנסתך, כלומר להציג בפני הציבור שמפני ידיעותיך באה לך פרנסה זו. כמו שהלל אמר שלא להשתמש בידיעותיך כדי לעשות לעצמך כתר וכן כל אדם המשתמש בידיעותיו לעשות כתר לעצמו, מפסיד את חייו בעולם.

השאר תגובה