פרק ג משנה יח

"רבי אליעזר בן חסמא אומר

  1. קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות
  2. תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה"

רבי אליעזר מבחין בין שני דברים שיש בהם חישוב חשבונות, חישוב אחד לצורך קיום הלכה וחישוב שני לצורך הבנה והעמקה בתורת ה'.

  1. הלכות קינין, אלו הלכות שהיו בזמן בית המקדש וכיום איננו בקיאים בהם והלכות נידה, שכדי לקיימם צריך לחשב חישובים.
  2. תקופות אלו מזלות החודשים וגמטריאות, שהעיסוק בהם כרוך בחישובי חשבונות, אך הם לא לצורך קיום הלכות אלא רק לצורך הבנה מעמיקה בתורת ה'. להבנה זו, רבי אליעזר מכנה אותה חכמה.

השאר תגובה