פרק ג משנה יז

"רבי אלעזר בן עזריה אומר

 1. אם אין תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה
 2. אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה
 3. אם אין בינה אין דעת אם אין דעת אין בינה
 4. אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח

הוא היה אומר

 1. כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו שנאמר (ירמיה י"ז) והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב
 2. אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו שנאמר (ירמיה י"ז) והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי"

רבי אלעזר נותן ארבעה צמדי דברים שכל צמד דברים, דבר תלוי בדבר.
הצמדים הם:

 1. כאשר לא חיים ע"פ תורה אנו לא יודעים כ"כ להתנהג וגם להיפך, כאשר לא יודעים כ"כ להתנהג, אין אנו יודעים וחיים ע"פ תורה. מפני שהכל קשור לתורה.
 2. כאשר אין לנו חכמה, אנו לא יודעים כ"כ למה להתייחס בכבוד וגם להיפך, כאשר לא יודעים למה להתייחס בכבוד, אין לנו חכמה. מפני שכדי להתייחס בכבוד, צריך חכמה.
 3. כאשר אין לנו תבונה, אין לנו כ"כ דעת וגם להיפך, כאשר אין לנו כ"כ דעת, אין לנו תבונה. מפני שלתבונה נדרשת דעת.
 4. כאשר אין לנו פרנסה, אין פנאי ללמוד תורה וגם להיפך, כאשר לא לומדים וחיים ע"פ תורה, אין לנו פרנסה. מפני שאם אין פרנסה, אין זמן ושקט נפשי ללמוד תורה.

רבי אלעזר ממשיך ואומר שהמעשה יותר חשוב מהחכמה ומסביר,

 1. ראשית אומר שהחכמה שמרובה ממעשה אין זה דבר טוב וזה דומה לעץ שענפיו מרובים משורשיו מעוטים ולכן הרוח יכולה לעקור את העץ. דימוי זה אומר שצריך להשתמש בחכמה שלנו לעשייה.
 2. כאשר המעשה מרובה מהחכמה דבר זה טוב וזה דומה לעץ ששורשיו מרובים מענפיו ולכן הרוח אינה יכולה לעקור את העץ. דימוי זה אומר שאנו משתמשים בחכמתנו לצורך מעשינו.

השאר תגובה