פרק ג משנה ח חלק ג אבות דרבי נתן

"אמרה לו אשתו: מפני מה פורעניות שבא לעולם, של כל העולם לקה ונשדף ושלך לא לקה ולא נשדף? ספר לה כל המעשה.
לימים נפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד לבין אמה של אותה ריבה.
אמרה לה: לכי ואראך בתך, שהיא קבורה במחצלת של קנים.
לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו את זו.
אמרה לה: חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מה שאומרים אחורי הפרגוד.
אמרה לה: חברתי, הניחי לי. דברים שבינך לביני כבר נשמעו לבין החיים"
משנתנו ממשיכה להשמיע שהמתים יודעים מה מתרחש בחיינו וגם מה יקרה בעולם, לכן החסיד הלך לבית הקברות לשמוע מה הרוחות משוחחות ביניהן. אך הפעם הרוחות לא סיפרו מה הולך להיות. המעשה היה כך, פעם אחת אשת החסיד רבה עם האמא של הרוח שקבורה במחצלת קנים. אשת החסיד אמרה בזלזול לאמא שבתה קבורה במחצלת של קנים, תראי היכן בתך קבורה? מפני שלהיות קבור כך, זה ביטוי לעניות. לאחר המריבה הזו החסיד הלך שוב לבית הקברות ושמע שרוח אחת אומרת לרוח השנייה שאת השיחות שלהן, האנשים החיים יודעים ולכן לא כדאי לגלות לדבר.

השאר תגובה