פרק ג משנה ו חלק א אבות דרבי נתן

"ר' ישמעאל ברבי יוסי אומר: אם למדת תורה בילדותך, אל תאמר איני לומד בזקנותי.
אלא למוד תורה, כי אינך יודע איזה יכשר.
אם למדת תורה בשעת העושר, אל תשוב לך בשעת העוני.
אם למדת תורה בשעת שביעה, אל תשוב לך בשעת רעבה.
אם למדת תורה בשעת הריוח, אל תשוב לך בשעת הדחק.
לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח.
שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך".

ר' עקיבא אומר: למדת תורה בילדותך (למוד תורה בזקנותך) אל תאמר איני למד תורה בזקנותי.
כי אינך יודע איזה יכשר, אם שניהם יתקיימו בידך, או שניהם כאחת טובים.

שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך"

משנתנו עוסקת בהשקעת זמן לימוד תורה.
ר' ישמעאל אומר אע"פ שלמדנו תורה שהיינו ילדים, אל נאמר שאין אנו צריכים ללמוד תורה עכשיו, אלא נלמד עכשיו. מפני שאין אנו יודעים איזה למוד יותר טוב. ממשיך ר' ישמעאל לומר שצריך ללמוד תורה בכל עת ובכל מצב.
ר' עקיבא אומר תלמד כאשר אתה צעיר וגם כאשר אתה מבוגר תלמד. מפני שאין לדעת איזה לימוד יותר טוב.

השאר תגובה