פרק ג משנה ג

"רבי שמעון אומר שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר (ישעיה כ"ח) כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום
אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא שנאמר (יחזקאל מ"א) וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'"
רבי שמעון אומר שלושה אנשים שאכלו ביחד ולא אמרו דברי תורה ודברי תוכן. ההנחה שאם לא אומרים דברי תורה בארוחה, הארוחה הופכת להיות ללא שליטה ולהשתכרות וכו'. לעומת זה שלושה אנשים שאכלו ביחד ואמרו דברי תורה, הם כאילו אכלו לפני הקב"ה, כמו שכתוב בפסוק המצוטט במשנה.
רבי שמעון נוקט שלושה אנשים. מפני ששלושה אנשים מהללים את ה' ולכן הם צריכים לומר דברי תורה בארוחה.

השאר תגובה