פרק ג משנה ב

"רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו
רבי חנינא בן תרדיון אומר

  1. שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר (תהלים א') ובמושב לצים לא ישב
  2. אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה ביניהם שנאמר (מלאכי ג') אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו אין לי אלא שנים
  3. מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר שנאמר (איכה ג') ישב בדד וידום כי נטל עליו"

רבי חנינא סגן הכהנים אומר צריך להתפלל לקיום תקין של מוסדות השלטון אשר הם אחראים על הסדרים החברתיים במדינה. אם לא נתפלל על כך ח"ו ולא יהיה שלטון במדינה, יכולים להיות חיים לא תקינים ואיש את רעהו בלעו.
רבי חנינא בן תרדיון אומר שלושה דברים:

  1. שני אנשים אשר יושבים ואינם מדברים דברי תוכן ורק הם מתלוצצים, אדם לא צריך לשבת ולשהות ביניהן. מפני שלצון מביא לקלות וזה מביא לפריקת עול תורה. הסיבה שנקטתי "דברי תוכן" ולא "דברי תורה", כיוון שכל שיח שיש בו תוכן הוא שיח של תורה, מפני שתורה היא תורת חיים וכל שיח של תוכן הוא שיח של חיים.
  2. שני אנשים אשר יושבים ומדברים דברי תוכן השכינה ביניהם. לומדים את זה מהפסוק במשנה.
  3. אדם אשר עוסק בתורה לבד ללא אף אחד, אדם זה מקבל שכר על עיסוק זה. מפני שאדם זה יושב לבד ובכל זאת נטל התורה עליו.

השאר תגובה