פרק ב משנה י

"הם אמרו שלשה שלשה דברים
רבי אליעזר אומר

  1. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
  2. ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך
  3. והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש"
    עתה כל תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי יאמר שלושה דברים. המשנה מציינת ע"י הכפלת המילה "שלושה", שכאן הם אמרו שלושה דברים, אך בכל הש"ס הם אמרו דברים נוספים.

רבי אליעזר אומר:

  1. צריך לנהוג בחברך כבוד כמו שאתה נוהג בך. רבי אליעזר מפרש בדבר הזה את מצוות ואהבת לרעך כמוך.
  2. הכעס מביא את האדם לחוסר רצון טוטלי גם בקיום מצוות ה' וא"כ האדם צריך תמיד לחזור בתשובה ואפ' יום אחד לפני מיתתו. לכן רבי אליעזר אומר שלא נכעס.
  3. האדם ינהג בחכמה שישהה אצל חכמי התורה. בעקבות כך האדם ינצל מכל הדברים השנויים במשנתנו.

השאר תגובה