פרק ב משנה ג

"הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן
ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו"
המשנה אומרת, צריך להיות זהירים עם השלטונות. כלומר לא לסמוך יותר מידי על השלטונות. הסיבה היא שהשלטונות בזמן שטוב, הם מתנהגים בסדר עם כל אדם ואדם. לעומת בזמן דחק, השלטונות מתנהגים עם כל אדם ואדם בצורה שאינה הולמת ודאגת.
ממשנתינו אפשר ללמוד שכדאי לסמוך בראש ובראשונה על הקב"ה ועל עצמנו, מפני שאין לדעת מה מצבו של זולתנו.

השאר תגובה