פרק א משנה יח

"רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד

  1. על הדין
  2. ועל האמת
  3. ועל השלום שנאמר (זכריה ח) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"
    משנה זו היא אחרונה בפרקנו. לאחר שראינו דרכים שונות היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ, רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם עומד. כלומר הקב"ה דן את העולם בשלושה מישורים שהם תלויים זה בזה. כך אנו צריכים לדון בשלושה מישורים אלה.
    לעשות משפט צדק, צריך לשפוט על פי דין, כאשר שופטים כך, שופטים דין אמת וכך נוצר השלום.

השאר תגובה