פרק א משנה ח חלק ו אבות דרבי נתן

"כיון שבא אדם הראשון לעת ערב, ראה אדם הראשון את העולם כלפי מערב שמחשיך ובא, אמר: אוי לי, כי בשביל שסרחתי הקדוש ברוך הוא מחשיך עלי את העולם. והוא אינו יודע שכן דרך העולם.
לשחרית כיון שראה העולם שמאיר ובא למזרח, שמח שמחה גדולה. עמד ובנה מזבחות, והביא שור שקרניו קודמות לפרסותיו והעלהו עולה. שנאמר: (תהלים סט) "ותיטב לה' משור פר מקרן מפריס"".
אחר שראינו בחלק הקודם של משנתנו, שהאדם הראשון נברא וחטא ובא על עונשו וכל זה התרחש באותו יום. משנתנו ממשיכה ואומרת שבאותו יום לעת ערב האדם הראשון ראה שהיום מתחיל להחשיך, חשב האדם שמפני חטאו הקב"ה מחשיך עליו את העולם. לבוקר ראה האדם שהיום האיר, שמח שמחה גדולה שהוא לא גרם לעולם להחשיך, אלא זה דרכו של עולם. בעקבות כך בנה מזבחות והעלה לעולה שור.

השאר תגובה