פרק א משנה ב

"שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד
על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"
שמעון הצדיק אמר בזכות שלושה דברים העולם מתקיים והם:
תורה: התורה היא תורת חיים. כדי להפוך את תורתנו לתורת חיינו, אנו נדרשים להעמיק בכל פרט ופרט בה וטוב להשתדל לשייך כל פרט בה לעצמנו.
עבודה: עבודה שבלב זו תפילה. בשעות התפילה אנו משוחחים עם אבינו שבשמיים זה כמו שיחה איש לאיש. כאשר אנו מצליחים לעשות את זה, אנו מרגישים קירבה גדולה ואמונה חזקה באבינו שבשמיים.
גמילות חסדים: כאשר אנו גומלים חסדים לאדם אחר אנו מרגישים טוב על מעשה החסד שגמלנו. הרגשה זו והידיעה שגמילות החסדים שזו מצווה גדולה וחשובה מקרבת אותנו להקב"ה.

שלושת הדברים האלה מקרבים אותנו להקב"ה ולאמונה שהקב"ה שליט על העולם. בזכות הקרבה והאמונה הזו, אנו מבינים שבזכות שלושת הדברים האלה, העולם מתקיים.

השאר תגובה