שבת חוה"מ פסח תש"פ: שיר השירים קודש קודשים

"אמר רבי עקיבא חס ושלום לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא יטמא את הידיים, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שנתן בו שיר השירים, שכל הכתובים קודש ושה"ש קודש קודשים" (משנה ידים ג,ה)
קיימת מחלוקת אם שיר השירים נכלל בספרי הקודש או לא.
ר"ע אומר, חס וחלילה מלחשוב שספר זה אינו נכלל בספרי הקודש, אלא הוא נחשב קודש קדושים.
למרות התיאורים המופעים בשיר השירים, ר"ע אומר את המאמר הזה.
הא כיצד?
נרחיב את השאלה.
איך ר"ע מעז לומר על תיאורים הנאמרים רק בין איש לאשתו וכאן הם נאמרים בפרסיה?
היחסים בינינו לבין הקב"ה צריכים להיות כמו היחסים בין איש לאשתו.
מדוע אני אומר את הקבלה זו?
הקב"ה ברא את העולם וחפץ בהידבקנו וגם אנו חפצים להידבק בו יתברך.
שלמה המלך ור"ע רצו להמחיש את רמת ההידבקות בהקב"ה.
עתה אנו נמצאים בימי חג הפסח שבהם אנו חפצים להידבק בהקב"ה מפני שחווינו את יציאת מצרים לפני זמן קצר.
מפני כך קוראים את שיר השירים בפסח.
שבת שלום וחג שמח וכשר
שאול ענבר

השאר תגובה