שבועות תש"פ: כיצד מקבלים תורה

בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, בני ישראל באו למדבר סיני
משה רבנו עולה שם על הר סיני ומתייחד עם הגבורה.
איש לא יבין מה התרחש באותם ימים, בין הקב"ה למשה.
התרחשות זו הייתה נשגבה מכל בינה.
כי משה האיש, הוא אדון הנביאים.
ככתוב, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות.
לסוף ארבעים יום משה יורד מההר ומעניק את התורה לבני ישראל.
תורה, תורה את יקרה מאלפי זהב וכסף.
היאך נקבלך?
האם נלבש לכבוד לכבודך בגדי חג?
האם נפרוש לפניך שטיח לבן?
לא זה ולא זה, משיבה התורה.
אני רוצה שילמדו אותי בכל דרך אפשרית
ניתן ללמוד אותי בארבעה מישורים.
פשט, רמז, דרש וסוד.
כל מישור ומישור אפשר ללומדו בהרבה רבדים.
די להבין ולהפנים רובד אחד כדי להתחיל לקבל אותי.
כך לימדו אט אט והבינו בי עוד מישור ועוד רובד.
בכך תקבלו ותקנו אותי צעד אחר צעד.
בהצלחה אהוביי.
חג שמח לכם.
שאול ענבר

השאר תגובה