פסח תשפג: להשיב לפי דעת הבן

יציאת מצרים זה אירוע משמעותי בחיינו.

אילו לא יצאנו ממצרים, היינו משועבדים במצרים וכל ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין, ללא ידיעת ה' ותורה ומצוות.

 מפני כך, יציאת מצרים היא האירוע המכונן של עם ישראל, שבו התחלנו להיות עם.

אם כך, ראוי שכל איש ואישה מישראל יתעניינו ביציאת מצרים, לפי הבנתם.

באמת כך מובא בתורה ובהגדה, ארבעה בנים ששואלים בענייני הפסח.

ארבעת הבנים בהגדה הם: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.

כל בן שואל ומקבל את תשובתו.

לדוגמה, הבן החכם האוהב להתפלפל ולדרוש.

שואל בהלכות ומשיבים על כל שאלותיו, אפי' על ההלכה האחרונה בסדר על האפיקומן. ומשיבים לו, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.

ברצוני להעיר, שארבעת  הבנים הללו, הם רק בנים ייצוגיים.

אנו יודעים שלכל אדם יש גישה והבנה אחרת לנושאים שונים.

לאור זה, השיחה והדיון והתשובה, צריכה להיות מתאימה לאדם אישית.

אגב, אין השיחה צריכה להיות מילולית, אפשר שהשיחה תהיה בהצגה או במשחק וכו'

העיקר שהדיון נגיש לכל איש ואישה.

רעיון זה כבר נאמר במסכת פסחים (פ"י,מ"ד), " ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו".

חג שמח וכשר
שאול ענברי

השאר תגובה