עבדים היינו

שאלנו ארבע קושיות?
עתה נתחיל לענות עליהן.
אך בטרם נענה, נפתח בהקדמה.
ככל ספר טוב או הרצאה טובה.
הקדמתנו לערב זה היא עבדים היינו.
אנו מקדימים לומר את הסיבה לערב זה.
הסיבה היא שהיינו עבדים לפרעה במצרים.
אנו ממשיכים לומר את עיקרי סיבה זו.
בסוף ההקדמה אנו אמורים מתוך עניין רב לקרוא את ההגדה. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח.

השאר תגובה