מתחילה עובדי עבודה זרה

מדען טוב תמיד רוצה לדעת את היסודות של מחקרו.
בליל הסדר אנחנו כעין מדענים ואנחנו רוצים לדעת את היסודות של הסיפור שלנו.
עדיין אין אנחנו רוצים לדעת את סיבת השעבוד.
היסודות של עמנו מתחילים באברהם אבינו וגו'.
נמתין בצפייה לשמוע את סיבת השעבוד.

השאר תגובה