מה נשתנה

אפשר לחלק את ארבע הקושיות לשתי קבוצות.
קבוצה א, שתי הקושיות הראשונות וקבוצה ב, שתי הקושיות האחרונות.
קבוצה א עוסקת בשעבוד מצרים.
הסיבה שאוכלים רק מצה ואוכלים מרור בלילה הזה.
מפני שבלילה זה זוכרים את שעבוד מצרים.
קבוצה ב, עוסקת בבני חורין.
הסיבה שמטבילים שתי פעמים וכולנו מסובים בלילה הזה.
מפני שבני חורין נוהגים כך ועבדים אינם נוהגים כך.

השאר תגובה