כִּי לו נָאֵה, כִּי לו יָאֶה ואֵל בְּנֵה אֵל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיתְךָ בְּקָרוב

אתייחס היום לשני פיוטים שיש ביניהם דמיון רב.  

הפיוט הראשון מתאר את הקב"ה במלכותו. 

אפשר ללמוד מפיוט זה, שאנחנו צריכים לרכוש תארים אלה, מפני שאנחנו בניו של הקב"ה. 

הפיוט השני מתאר את הקב"ה. הקב"ה הכל יכול והוא יבנה לנו בקרוב בימינו את המקדש. 

אפשר ללמוד מפיוט זה, שאנחנו צריכים לרכוש תארים אלה כדי שנועיל בעולם הזה. 

שני הפיוטים האלה מראים דרכי הידבקות בהקב"ה.

השאר תגובה