ויהי בחצי הלילה

הפיוט הראשון ב"נרצה", הוא ויהי בחצי הלילה.
הפיוט מדבר על ניסים שהתרחשו לאנשים בימי התנ"ך.
המשותף לכל הניסים שהם התרחשו בלילה.
הבית האחרון מדבר על העתיד.
הבית אומר שבעתיד היום והלילה וכן האור והחושך יהיו דבר אחד.
משמעותם של דברים הם, שנחזור למצב שהיה לפני בריאת היום והלילה והאור והחושך, ביום הראשון לבריאה.
לדעתי הנמשל לבית זה, שהאמונה והזדהות שלנו עם הקב"ה צריכה להיות מושלמת כמו שהיום והלילה והאור והחושך יהיו דבר אחד.

השאר תגובה