תפילה עשירית: לעילוי נשמת הרב גדי זצ"ל

לעת דימדומי חמה של שנת השלושים ושבע לנפילתו של מו"ר הרב גדי זצ"ל.
אשא תפילה.
אלוה-ינו ואלוה-י אבותינו, אלוה-י אברהם, יצחק ויעקב.
הא-ל הגדול הגיבור והנורא.
אתה ברחמיך הרבים נתת את אור החמה אשר הפציעה ליום אחד.
באותו יום המיוחד אור זה היה כל כך חם אשר שרף כל איש ואישה.
ואתה ברחמיך הרבים ראית את כל הנעשה בארץ.
החלטת ליטול חמה זו והשארת קרן אור דקיקה אשר מאירה בארץ.
קרן אור זו מצטרפת לאלפי ורבבות קרני אור אשר בזכותן התורה הקדושה שנתת ממשיכה לחיות בנו.
אך קרן האור של מו"ר פגעה בי ושרפה וצרבה והשאירה בי את חותם התורה.
חותם זה הולך איתי לכל מקום ובכל עת.
בעת שמחה ועצב בעת קושי ותפילה בעת כתיבה ופסיקת הלכה ועוד.
על כך אני מודה לך.
בזכות תפילה זו תעלה נשמתו מעלה מעלה עם כל נשמות עמך.

השאר תגובה