תפילה נו: לדעת שיש יעוד לאדם בכל עת

למנצח על החיים תפילה.
איננו מבינים כל דבר בעולמך.
בנוסף אין אנו צריכים להבין כל דבר בעולמך.
אלא אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לנו הבנה פעוטה בדבר הסמוי מעינינו.
בזכות הבנה זו, שיש לכל דבר תכלית ויעוד בעולמך.
אולי נבין מדוע יש אנשים שאין ביכולתם לתקשר ולהביע את עצמם.
אולי נבין שאנשים אלה חושבים על עניינים המעניינים אותם.
מחשבות אלה חשובות להם ולך כדי לבנות את עולמם ואת עולמך.
עלינו להבין שאין אנו צריכים לדעת את כל המתרחש בעולמך.
אנו צריכים להבין ולדעת שאם אנשים חיים בעולמך, העולם צריך להם.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה