תפילה נא: לקבל ולהבין שהכל מאתו יתברך

למנצח על הכל בכבודו.
אתה בורא הכל בעוזך הגדול.
בריאה, בריאה ליעודה אשר יעדת לה.
אין בריאה ללא יעוד וללא תכלית.
כן גם מעשה ומעשה בעולמך יש בו יעוד ותכלית.
אין לנו רשות לבטל אף דבר מהווייתנו.
ההיפך, עלינו להתבונן ולהבין בכל בריאה ובריאה ובכל מעשה ומעשה מה תרומתו לעולמך.
בזכות התבוננות והבנה זו, נדע ונעריך כל מה שבעולמנו.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה