תפילה מד: לקבלת הכל ולשלווה

תפילה לבורא עולם.
אתה בראת כל ייצור בזמנו, במצבו וכל אשר בו.
אנו בני בריתך צריכים לקבל בשמחה ובטוב ללב
אנו צריכים לחיות בשמחה ובטוב ללב ולהפיק טוב ממה שהענקת לנו.
בנוסף אנו מצווים על ידיך לאהוב את כל בני האדם ולהטיב עמם.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים, מלך רחום וחנון.
תן לנו לקבל הכל בשלווה שנדע רק להפיק טוב ושנאהב כל איש ואישה ושנדבר אתם רק כדיבורך, ללא שררה ממנו.
בזכות קבלה זו, נטיב עם עצמנו וזולתנו וכך נוסיף נדבך בעולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה