תפילה מב: לזכור ולא לשכוח ולעשות

תפילה לריבון העולמים.
בני אדם הביאו על עצמם שואה ואתה אפשרת זו.
בשואה זו נרצחו ונטבחו בני בריתך, צאן מרעיתך.
בהם צדיקי עולם, אדירי תורה, תינוקות שלא טעמו טעם חטא, איש ואישה ללא הבחנה בין אדם לאדם.
רצח אכזרי במיתות שונות ומשונות.
אנו חייבים לזכור ולא לשכוח, כפי שציוויתנו זכור את אשר עשה לך עמלק . . לא תשכח.
אנא מלך רחום וחנון.
תן לנו להפיק משואה זו תובנות שיקדמו את כולנו לעשייה וליצירה בונה.
בזכות עשייה ויצירה זו, נבנה את עולמך כרצונך ולא תהיה עוד שואה בקרב הארץ.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה