תפילה לז: למודעות עצמית

למשכיל בעת הזו תפילה.
אתה בורא כל ייצור.
נתת בנו את כל מה שנתת לנו.
גוף, נשמה, אופי, מחשבה ועוד הרבה צידה לדרכנו בעולמך.
אנו בני בריתך צריכים להאמין ביכולתנו , שהם ממקורך הגדול והאציל.
הבנה זו תיתן לנו לבחור בכל עת, שאנו יכולים לעשות ככל יכולותינו.
בזכות תפילה והבנה זו, נזכה להוסיף את חלקנו הקטן בעולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה