תפילה לו: נתינת כוח לצוות בית קסלר

תפילה לא-לוהים.
אתה הולדת אנשים עם מוגבלויות שונות.
הוספת לברוא אנשים חכמים, נבונים ומסורים.
אנשים אלה בחכמתם הרבה ובתבונתם הגדולה בנו משכן קבע לאנשים המיוחדים אלה.
הוספת לתת כוח ומסירות עד אין קץ לאנשים ולצוות משכן זה.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
המשך לתת כוח ומסירות רבה לצוות זה.
ומלא אותם ואותן ברעיונות טובים.
בזכות תפילה זו דיירי משכן זה יעלו מעלה, מעלה.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה