תפילה לב: עת לכל

למנצח על העתים מזמור.
הא-ל הנותן קצבה לכל חי.
הא-ל הנותן לאדם לתכנן את זמנו ואת עתותיו בכל רגע ורגע.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן לי לתכנן את זמני כך שאספיק לעשות את כל המטלות אשר הטלת עלי.
בזכות זה, אמלא את ייעודי בעולמך בצורה טובה יותר.

השאר תגובה