תפילה כ: לקבלת החלטות טובות ונכונות

למשכיל על ההחלטות תפילה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל מצב.
הא-ל המשגיח על בני אדם.
הא-ל הנותן דעה לבני אדם.
דעה צלולה, נכונה וישרה.
תודה על הכל.
תודה על ראש בריא.
תודה על התבוננות מעמיקה שנתת בי.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
מלך בשמיים ובארץ . שוכן עדי עד.
תן לי החלטה טובה ונכונה.
החלטה נקייה ממעמקי הנפש.
תן לי הבנה שההחלטה תיפתח עבורי דרך חדשה.
לפיכך תן לי עוז להחליט לקיים החלטותיי.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה