תפילה כח לזוגיות נכונה

הללוי-ה לזוגיות נכונה.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל השולט על כל בני האדם.
הא-ל הנותן דעה צלולה ותבונה ישרה לבני האדם.
הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל זמן.
הא-ל המזווג זיווגים.
תודה על הכל.
תודה על הזיווג שלנו.
אנא מלך רחום וחנון.
למד אותנו להשתמש בשכלנו ובליבנו בצורה ישרה ונכונה.
וכן בכל איבר בגופנו כאיבר של מלך.
עשה דיבורנו כדיבורך, שנדע להקשיב איש לרעהו וגם לענות איש לרעהו בכבוד ובחמלה.
כך ביתנו יהיה כקודש הקודשים.
הללוי-ה.

השאר תגובה