לחיות על פי תורה

הסיפור האישי שלי
למדתי בביה"ס און בת"א מכיתה א עד ו. בפתיחת שנת הלימודים של כיתה ז, אחר תפילת שחרית. לקח אותי גדי רז לבית הילדים. דבר ראשון אכלנו ארוחת בוקר. אך קודם לארוחת הבוקר יש ליטול ידיים. גדי לקח אותי לכיור ונטל לי ולו ידיים ואח"כ גדי הרים ידיו למעלה וברך על נטילת ידיים בקול רם. בדרך זו הראה לי גדי במשך שנתיים ימים, מה זה לחיות על פי התורה. גדי עשה הכל על פי תורה, גדי לא אמר ולא ביקש ממני לעשות דבר, רק אראה דוגמה אישית. אט אט התחלתי לאהוב תורה ולדבוק בדרכה ולבקש ללמוד בעזרת גדי. זכורני שבועיים לפני הסתלקותו של גדי קבענו ללמוד משנה ברורה בחברותא, אבל חברותא זו לא יצאה לפועל. גדי נקרא להגן על יישובי הצפון ועם ישראל בשבת בהעלותך ובמשך יום שני לאחר שבת זו, גדי נקרא לכיסא השכינה והסתלק מאתנו. כאשר הבשורה הגיעה אליי ניסיתי לקרוע קריעה כמו מי שקורע על רבו המובהק. הרב גדי זצ"ל נלקח ממנו אולם רוחו נשארה, ומפעמת בי עד היום הזה. מה משך אותי לרב גדי? מה שמשך אותי לרב גדי בעיקר היא העשייה, לא האמירה ולא הלימוד. במילים אחרות, צריך לחיות על פי התורה. כלומר, התורה אינה רק בשעת התפילה והלימוד אלא התורה היא לכל אורך היום והלילה ובכל מעשה ומעשה. לדוגמה, התורה נמצאת בשעת העבודה, האכילה, הטיול, השיחה, הצחוק וכו'. ומפני זה אש התורה שהצית בי הרב גדי זצ"ל אינה נכבית לרגע אלא עולה ועולה כמו נר התמיד, שעליו קראנו בשבת האחרונה שגדי היה בבית הכנסת.
החטיבה התורנית במכינה
מכינה צריכה להקנות ללומד בה חיי תורה. כלומר, להטמיע בלומד שאדם יהודי צריך לחיות חיים שלמים ע"פ תורה. חיים ע"פ תורה זאת אומרת שהתורה אינה עוזבת אותנו לרגע אחד. התורה היא לא רק בבית המדרש או בשעת התפילה. ע"מ להטמיע עיקרון זה, ברצוני להציע שבתקופה הראשונה של הלימודים , הלומדים יעסקו בדברי אמונה וחסידות. דברים אלה מקרבים לעבודת ה'. בתקופה הבאה לאחר שלומד רכש הרבה אמונה והרבה ידיעה בעבודת ה', הלומד יאמץ את סדר הלימוד הרגיל כלומר, תורה, משנה, גמרא וכו'. סדר לימוד זה יהיה מחובר גם הוא לעבודת ה'.
אופן הלימוד
אופן הלימוד יותאם לכל לומד אישית. לומד היכול והרוצה ללמוד במסגרת של שיעור ילמד כך, ולומד היכול והרוצה ללמוד בחברותא ילמד כך, כל אחד ילמד באופן שמתאים לו.
אימון אישי תורני
אני חושב שכדאי שלכל לומד יהיה מלווה אישי, שילווה את הלומד מבחינה תורנית. המלווה יהיה מאמן אישי אשר יפגוש את הלומד וישוחח אתו שיחה רגילה של אימון. אני מציע שבאימון יעבוד המלווה עם התלמיד מבחינה תורנית.
צוות המכינה
צוות המכינה יהיה מורכב מהאנשים שחיים ע"פ התורה. מפני שהצוות יהיה במגע עם תלמידי המכינה בקביעות לאורך תקופה משמעותית בחיים. צוות זה ילווה את התלמידים ברוב שעות היום ותהיה לו השפעה גדולה על גיבוש זהות התלמידים בהווה ובעתיד.
בעז"ה נעשה ונצליח לגבש את זהותם הנכונה של באי המכינה.

השאר תגובה