יום ירושלים: שבנו ברחמיו הרבים לירושלים

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב" (תפילת שמונה עשרה)
לפני שבעים ואחת שנה ה' ברחמיו הרבים הציל אותנו משואת אירופה ונתן לנו מדינה.
לאחר תשע עשרה שנה באותו חודש ממש ה' הוסיף לנו עוד מחלקי ארצנו הקדושה.
קיבלנו בתוך חלקי ארצנו הקדושה את העיר העתיקה ואת החומות החיצוניות והר הבית בראשם.
בכך ה' שם בידינו את עשר הקדושות שנקדשה בהן ארץ ישראל.
ועוד נוסף על ברכה זו, התחילה בנגלה גאולת ישראל בעת הזו.
בתש"ח הייתה גאולה פיזית ובתשכ"ז הייתה גאולה רוחנית.
תחושה גאולה זו מעוררת בנו צורך גדול להודות להלל ולקלס לקב"ה.
ובנוסף שלא לומר בחודש זה תחנון.
חודש זה הוא ממש המשך לגאולת מצרים שזה החודש הייתה גאולת זמננו לנגד עינינו.
אלו מחשבותיי בלבד ולא להלכה.
יבואו גדולי הדור ויורו לנו הלכה בזה העניין.
בין כך ובין כך שתהיה לנו גאולה שלמה.
לגאולה שלמה
שאול ענבר

השאר תגובה