תפילה נב: להיות שלם עם עצמי

מזמור לה'.
אתה יצרת כל נוצר.
אתה נטעת בכל אדם גוף, נפש ונשמה.
בנטיעה זו אנו מחויבים להשתמש בה כפי יכולתנו להטיב ולהועיל בעולמך.
בנוסף עלינו להבין שאין אנו צריכים לעשות דברים שאין ביכולתנו לעשות.
הענקת לנו שכל יישר ולב נכון לקבל ולהפנים הבנות אלה.
בזכות הבנות והפנמות אלה, נזכה להתקדם לעבר השלמות עם עצמנו וכך נועיל ונטיב לעולמך ולעצמנו.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה