פרשת נח: אחדות אמתית

"וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ" (בראשית יא,ד)
בפרשתנו מסופר על קבוצת אנשים או על כל אנושות העולם שדיברו שפה אחת והיה להם רעיון אחד. הרעיון שלהם היה וכן הם ביצעו אותו, לבנות עיר ומגדל גבוה מאד שראשו של מגדל זה מגיע לשמים. אחד ההסברים לבניית מגדל זה הוא, שהאנושות רצתה להילחם ולמרוד בהקב"ה. הקב"ה יורד לראות את המגדל ומונע בכך את המשך בניית העיר ואת המגדל אשר בתוכה ומפיצם על כל הארץ וכן בלל את שפתם. המעשה הזה של הקב"ה נעשה בניגוד למעשה האנושות לבנות עיר ומגדל ולדבר שפה אחת.
השאלה שנעסוק בה, מדוע הקב"ה התנגד ומנע את האחדות של דור זה ומהי האחדות הרצויה?
תשובה: פרשה זו מראה ומשמיע לנו שדור זה רצה אחדות טכנית ולא אחדות מהותית העומדת על בסיס יציב ואמתי. אסביר את כוונתי, בפרשה מתואר כיצד בנו את המגדל. כתוב (בראשית יא,ג), "וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ הָבָה נִלְבְּנָה לְבֵנִים וְנִשְׂרְפָה לִשְׂרֵפָה וַתְּהִי לָהֶם הַלְּבֵנָה לְאָבֶן וְהַחֵמָר הָיָה לָהֶם לַחֹמֶר". התיאור בפסוק זה הוא תיאור טכני. בנוסף בפסוק המצוטט למעלה מתואר שראש המגדל מגיע לשמים. פעם נוספת רואים תיאור טכני. בנוסף לכל התיאורים הטכניים, הסיבה לבניית המגדל היא למרוד בהקב"ה, וזוהי סיבה שנוגדת את קיום העולם ולא ייתכן למרוד בהקב"ה שברא את העולם והוא השולט על העולם. הדור הזה היה צריך במקום למרוד בקב"ה, להתאחד ע"מ להגדיל את שמו של הקב"ה. אחדות זו היא אחדות אמתית ובשביל אחדות צריך להיות בכל מקום בעולם.
תפילה לאחדות אמתית
תפילה לה'.
אתה אמת ופעולתך אמת.
אתה אבינו ואנו בניך.
למד אותנו אבא יקר איך להתאחד לשמך ולגדלך.
שכל פעולותינו יהיו לשמך.
ואף מחלוקתנו לשמך.
בזכות למוד זה, נתאחד לשמך ולגדלך.
ברוך אתה שומע תפילה.
שבת שלום
שאול ענבר

השאר תגובה