פרשת מקץ: להתגלות ברגע הנכון

שנות הרעב הקשות מגיעות לאזורנו.
יעקב רואה שיש מזון במצרים ושלח את אחי יוסף למצרים.
אחי יוסף עשרה במספר יורדים מצרימה.
בהגיעם לשליט הארץ האחראי על כלכלת הארץ, הם משתחווים לו ארצה.
שליט זה מכירם היטב, הלא הוא יוסף אחיהם.
כך יוסף אומר בלבו, אם אני מכירם עתה, הם עלולים לשוב לעשות מעשה כמעשה אשר עשו איתי.
עקב מחשבה זו, יוסף מחליט לא להיות מכירם אלא להיות לנוכרי להם.
יוסף מאשימם, אתם באתם לרגל במצרים.
אני בטוח בזה מפני שנכנסתם בעשרה שערים למצרים כך הכרתם את הארץ מכל זווית אפשרית.
האחים משיבים לו, כולנו אנחנו מאב אחד וגם האח הקטן נשאר בבית ובנוסף היה לנו אח שמת.
הנה הוכחתם את טענתי שבאתם לרגל.
אחריי כולכם למעצר לשלושה ימים, בינתיים אחשוב מה לעשות אתכם.
בסוף שלושת הימים, יוסף מחליט להשאיר אח אחד אצלו ע"מ שהאחים ייחוו מה זה להשאיר אח אחד שהם אוהבים.
שאר האחים ישובו הביתה לקחת את בנימין אליו.
בבואם ליעקב אביהם הם מספרים לו את כל מה שקרה להם עם האיש ואת דרישתו לראות את בנימין.
האוכל הולך ונגמר והאחים צריכים שוב לרדת למצרים, אך יעקב מסרב לשלוח את בנימין כדרישתו של האיש.
לבסוף יעקב מתרצה ושולח את בנימין אחרי שיהודה מתחייב בפניו שהוא ישיב את בנימין ואם לא הוא יחטא לו כל הימים.
בבואם למצרים, הם הופנו לבית יוסף.
פחד אחז באחים על הפנייה זו, שמא שוב אשמה בפי השליט הזה, חשבו האחים.
אולם סעודת מלכים ממתינה להם בבית יוסף.
לקראת שובם הביתה, יוסף ועוזריו ממלאים את שקי האחים בכל טוב ואת הגביע של יוסף בשקו של בנימין.
אך הם החלו את דרכם לביתם ויוסף שלח אחד מאנשי ביתו לרדוף אחרי אחיו.
השליח של יוסף משיגם ואומר להם. האח שהגביע ימצא ברשותו הוא יהיה עבד והגביע נמצא ברשות בנימין.
כל האחים שבים למצרים ויהודה נגש לדבר עם יוסף ביזנס.
יוסף שומע מיהודה פרט חשוב מאד, שהוא ערב ליעקב להחזיר את בנימין אהובו אליו.
ברגע זה הבין יוסף שיהודה והאחים חזרו בתשובה שלמה.
בתחילת הפרשה האחים זרקו את יוסף אהובו של יעקב לבור ועתה הם לא מוכנים להשאיר את בנימין במצרים שהוא גם אהובו של יעקב.
כעת יוסף התגלה לאחיו אחר שראה שאחיו אינם מוותרים על בנימין.
אני יוסף!!!
אחר הכל, יוסף מהרהר, אחרי שלאחיי היה קשה למצוא אותי, הם לא ישאירו אף אחד לבד.
שבת שלום וחנוכה שמח
שאול ענבר

השאר תגובה