פרשת לך לך: אדם מרגיש שהוא צריך לקום ולהתחיל ללכת.

אברהם אבינו היה עובד אלילים עד גיל 75.

בגיל זה השם אומר לאברהם "לך לך מארצך". ה' ממשיך לנסות את אברהם בעשרה נסיונות.

מהיכן היה כח ורצון לאברהם לשמוע ולעשות את דבר ה'?

באותה עת לא היה אף ספר לאברהם שיוכיח לו את מציאות ה'.

לדעתי, אברהם הגיע לאמונתו על ידי  הסתכלות במעשי הבריאה וכך הוא הגיע להשגת הבורא.

השגה זו, פרושה הארה רוחנית שיש בורא לעולם.

שבת שלום

שאול ענבר

אני לא יכול להגיב לכל אחד

השאר תגובה